פיגום תלוי

המחיר מדהים!השירות לא פחות!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

בניגוד למרבית סוגי הפיגומים הנסמכים על גבי הקרקע, פיגום תלוי הוא פיגום שנתלה על גבי עוגן המותקן בראש המבנה. השימוש בפיגום זה מתאים במיוחד למצבים בהם הקרקע סביב המבנה היא אינה יציבה ומהודקת, או כאשר הקרקע סביב המבנה היא משופעת. כמו כן, שימוש בפיגום זה מתאים מאוד גם במקרים של עבודות על מבנים קיימים או מבנים בבנייה במרכזי אוכלוסין בהם ישנה תנועה רבה של בני אדם ו/או רכבים באופן שמקשה על הקמת הפיגום על גבי הקרקע. איך בדיוק עובד פיגום תלוי? כיצד מתקינים אותו? מהם כללי הבטיחות והתקנים הרלוונטיים לגביו? מהי מדיניות הבדיקות של הפיגום לאחר התקנתו? על כך בשורות הבאות.

מהו פיגום תלוי ומתי משתמשים בו?

פיגום תלוי, כשמו כן הוא, הוא פיגום שתולים אותו מראש המבנה כלפי מטה וזאת בניגוד למרבית סוגי הפיגומים שנבנים מהקרקע כלפי מעלה. העיגון של פיגום תלוי יכול להתבצע בכמה צורות, החל מקיבוע הפיגום בגובה משטח העבודה ובמקרה זה הקיבוע מבוצע ישירות אל קירות המבנה וכלה בקיבוע הפיגום לעוגן בראש המבנה בצורה כזאת שהפיגום נתלה על גבי העוגן שנושא את משקלו. השימוש בפיגום תלוי שכיח במיוחד בפרויקטים שיש להם אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

  • הפרויקט מבוצע בסביבה הומת אדם או רכב באופן שמקשה על ניצול שטח הקרקע לצורך הקמת פיגום הנסמך על הקרקע
  • הפרויקט מבוצע במבנה שהקרקע סביבו היא קרקע משופעת, למשל על צלע הר, ברמת שיפוע כזאת שאינה מאפשרת הקמת פיגום נסמך קרקע
  • הפרויקט מבוצע במבנה שהקרקע סביבו עדיין אינה יציבה, בוצית ולא מהודקת באופן שלא מאפשר הקמת פיגום נסמך קרקע בצורה יציבה ובטוחה

בכל אחד משלושת המקרים הללו, הפיגום התלוי הופך להיות פתרון רלוונטי ולעיתים אף פתרון יחיד. הפיגום התלוי מתאים במיוחד לעבודות על מעטפת המבנה ובכלל זה עבודות חיפוי, עבודות טפסנות, עבודות טיח, הרכבת חלונות וכן הלאה.

פיגום תלוי

סוגים של פיגום תלוי

פיגום תלוי מגיע בשתי תצורות מרכזיות שההבדל המרכזי ביניהם הוא מידת הניידות של הפיגום, קרי המידה בה ניתן לנייד את הפיגום בין גבהים ומפלסים שונים של המבנה. בהיבט זה קיימים שני סוגים של פיגום תלוי:

פיגום תלוי קבוע

פיגום תלוי המקובע למקומו במפלס ספציפי ושלא ניתן לנייד אותו כלפי מטה או מעלה. פיגום זה מתאים במיוחד לשלבי הבנייה של המבנה בהם השימוש בפיגום הוא לאורך זמן ויש היגיון בקיבועו לאורך זמן למקום אחד.

פיגום תלוי ממוכן

פיגום תלוי שמקובע לעוגן המותקן בראש המבנה, ואשר ניתן לנייד אותו כלפי מעלה או מטה באמצעות כננת ידנית או חשמלית. פיגום זה מתאים במיוחד לעבודות חיפוי, טיח, ניקוי חזית, הרכבת חלונות וכדומה, שהן כולן עבודות שבהן חשוב להתנייד לגובה הבניין כולו ושאין כל צורך להישאר בגובה ספציפי מסוים לאורך זמן.

על אף שלכאורה מדובר בשני סוגים של פיגום תלוי, בפועל מדובר בשני פיגומים שונים לחלוטין. הפיגום הקבוע ייפרש בדרך כלל סביב כל מעטפת הבניין, באופן שמאפשר עבודה על כל פאות הבניין לאורך זמן. פיגום זה מעוגן לקירות המבנה ואינו כולל כבלים או כננת. על כן, האתגרים סביב התקנות, תפעולו והבטחת בטיחותו הם שונים לחלוטין מזה של פיגום תלוי נייד.

פיגום תלוי נייד

נועד כאמור לעבודות נקודתיות המתפרשות על כל שטח הפנים של המבנה. הן לאור העובדה הזאת והן לאור מגבלות בטיחותיות המוגדרות בחוק לגבי האורך המקסימלי של פיגום תלוי נייד, המדובר בדרך כלל בפיגום שמכסה חלק מאוד ספציפי במעטפת הבניין, ואשר אותו ניתן לנייד כלפי מעלה ומטה לאורך הבניין. כאשר הושלמה העבודה באזור זה של הבניין, מועבר הפיגום הנייד לחלק אחר של הבניין וחוזר חלילה.

המשמעות החשובה שיש להבין בהיבט זה היא, שמאחר ומדובר בשני פיגומים שונים לגמרי זה מזה, גם כללי הבטיחות, כללי ההתקנה וכללי הבדיקה שלהם משתנים מאוד בין המקרה של פיגום תלוי נייד ובין זה של פיגום תלוי קבוע ובמרבית המקרים יידרש גם מתקין ובודק מוסמך בעל התמחות נפרדת לכל אחד מסוגי הפיגומים הללו.

תקנות השימוש בפיגום תלוי

הנושא של תקנות השימוש בפיגום תלוי מכוסות בתקנות הבטיחות בעבודה התשמ"ח 1988 סימן ה' – פיגום תלוי. על פי התקנות, העומס המותר על פיגום תלוי נייד המופעל באמצעות כננת לא יעלה על רף מקסימלי של 100 ק"ג למ"ר של רצפת הפיגום. בפיגום קבוע ללא כננת, העומס המרבי ייקבע בהתאם למקדם בטחון שלא ירד מ-10, בהתאם לכבלים, השרשראות, המוטות או הצינורות של הפיגום, שגם כל אחד מהם צריך לעמוד בהוראת מקדם הביטחון.

עוד מורות התקנות על כך שבפיגום תלוי המופעל באמצעות כננת, יהיו כבלי התלייה מספיק ארוכים כך שכאשר הפיגום מורד לגובה הנמוך ביותר, עדיין יישארו שני ליפופי כבלים שלמים על גבי הכננת. רצפת הפיגום התלוי חייבת להיות ברוחב של 65 ס"מ לכל הפחות, ובמקרה של פיגום תלוי המופעל באמצעות כננת, אורך הרצפה לא יעלה על 4 מטרים. שלוחות הפיגום התלוי המופעל באמצעות כננת יותקנו בתצורה אופקית ובמרחק שלא יפחת מ-10 בין משטח העבודה ובין קיר המבנה במקרה שהעבודה נעשית בעמידה ולא פחות מ-30 ס"מ במקרה שהעבודה מבוצעת בישיבה.

פיגום תלוי עם כננת חייב גם בהתקנת כבל בטחון כך שבמקרה של כשל בכננת או בשלוחותיה, יישאר הפיגום תלוי באוויר באמצעות כבל הביטחון. שלוחות הפיגום יהיו מעוגנות היטב לקיר המבנה באמצעות לולבי עיגון ודומיהם, או תהיינה קשורות היטב למשקולות נגדיות ותקניות.

בדיקות שיש לבצע לפיגום תלוי על ידי בודק מוסמך

לפני השימוש בפיגום ובמהלך השימוש בו, חייב הפיגום להיבדק על ידי בודק מוסמך הן במסגרת בדיקה לפני הרכבת הפיגום והן במסגרת בדיקות שגרתיות במהלך תקופת השימוש בפיגום. לפני תחילת עבודה בתיקון, יש לבצע בדיקת ת.ת.ת, תקן, תקינות ותוקף ולהוציא תסקיר בודק מוסמך לתוקף והערות. עוד לפני התקנת הפיגום יש לבצע בדיקות שונות המיועדות להבטיח את פעולתו התקינה והבטוחה של הפיגום, ובכלל זה ווידוא כי אין חפצים או אלמנטים שונים הבולטים מקווי המתאר של המבנה באופן שיכול להפריע לתנועת הפיגום מעלה ומטה, בדיקת משטח העבודות, השלוחות, הכבלים, הכננת, המוטות וכל הרכיבים שמהם עשוי הפיגום על מנת לוודא שהם כולם עומדים בתקן ושאין בהם ליקויים או פגמים שיכולים לסכן את חוזקם המבני.

באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות וגהות ניתן להתרשם מכלל ההוראות וההנחיות הרלוונטיות לבדיקה, התקנה ותפעול של פיגום תלוי, וישנן לא מעט כאלה. ככלל, מחייבות הוראות אלה על עבודה על פי הוראות היצרן בכל היבט אפשרי, לרבות מגבלת עבודה על גבי הפיגום בתנאים של רוח חזקה, בהתאם להוראות היצרן. כמו כן, מגדירות הוראות אלה כי מפעיל הפיגום חייב להיות בעל הסמכה לעבודה בגובה וחייב לקבל הדרכה בהפעלת הפיגום, הדרכת בטיחות וחילוץ מהפיגום. כמו כן, העובדים על הפיגום חייבים להשתמש ברתמת בטיחות המעוגנת לנקודת עיגון על פי הגדרות יצרן הפיגום.

בתדירות של לפחות אחת לשבוע ולאחר הפסקת עבודה של 3 ימים או יותר, יש לבצע בדיקה מקיפה לתקינות הפיגום, על מנת לזהות תקלות בהתהוות, נזקים שנגרמו או פגמים שנוצרו לרכיבי הפיגום, יציבות הפיגום, חוזק נקודות העוגן של הפיגום וכל מרכיב אחר בפיגום, על מנת לוודא שלא חלה פגיעה בעמידות, ביציבות ובחוזק המבנה של הפיגום במהלך תקופת העבודה והשימוש בו.

השכרת פיגום תלוי – באיזה סוג לבחור?

כאמור, הפיגום התלוי כולל בתוכו שני סוגים מרכזיים של פיגומים, קרי הפיגום התלוי הקבוע והפיגום התלוי הנייד. על אף ששניהם משתייכים לאותה קטגוריה של פיגומים מאחר ושניהם נסמכים למעשה על נקודות עוגן במבנה עצמו ולא על גבי הקרקע, בפועל מדובר בשתי מערכות שונות מאוד של פיגומים ולפני שמזמינים פיגום תלוי כזה, חשוב להבין בדיוק למה הוא מיועד ואילו מטרות הוא אמור לשרת ובהתאם לכך להזמין את הסוג הנכון.

פיגום תלוי קבוע הוא פיגום שמקובע באופן קבוע לקירות המבנה וככזה מיועד לשמש את העובדים לאורך זמן. לא יהיה זה נכון להשקיע את כל המאמץ והזמן הנדרשים להתקנת פיגום תלוי קבוע רק בכדי להתקין חיפוי למבנה למשל. פעולה כזאת נכון יותר לבצע באמצעות פיגום תלוי נייד, אותו ניתן להניע בקלות רבה מאוד לגובה הבניין ולהתקין אותו מחדש במהירות בחלקים שונים של המעטפת על מנת להשלים את עבודות החיפוי סביב כל מעטפת הבניין. יחד עם זאת, כאשר מדובר על עבודות בנייה של ממש וכאשר העבודה על כל קומה צפויה לארוך מספר שבועות, נכון יותר להתקין את הפיגום הקבוע ובכל פעם לפרק אותו ולהתקינו מחדש במפלס המתאים.

ואכן, את הפיגום התלוי הקבוע נוכל למצוא בדרך כלל בתהליכי הבנייה הראשונית בפרויקטים של בניינים רבי קומות בעוד שאת הפיגום התלוי הנייד נמצא בשלבי הגמר של פרויקטים כאלה או במסגרת עבודות תחזוקה של מבנה קיים. אם אתם לא יודעים לגמרי מהי האפשרות המתאימה לכם ביותר, כדאי ומומלץ להתייעץ תחילה עם מומחה פיגומים ולקבל חוות דעת מקצועית בעניין זה לפני שאתם מבצעים את הזמנת הפיגום מחברת ההשכרה.

התנהלות חוקית, נכונה, בטוחה ומסודרת בעבודה עם פיגומים

דברים אלה נכונים כמובן לכל סוגי הפיגומים וחשוב לציין אותם בכל טקסט שנכתב אודות פיגומים. פיגומים הם כלים חשובים וחיוניים מאוד בענף הבנייה, ובלעדיהם לא הייתה האנושות מצליחה להגיע להישגים ההנדסיים אליהם הגיעה בענף הבנייה. יחד עם זאת, מדובר באמצעים שיכולים לייצר סיכון לא קטן למשתמשים בהם ולסביבה ועל כן ישנה חשיבות רבה להתנהלות המסודרת והבטוחה של כל המעורבים בפרויקט סביב נושא הפיגומים. בבחירת פיגום וספק חשוב מאוד לבחור פיגום מדגם איכותי, פיגום בעל תו תקן אירופאי ולא רק כזה שעומד בתו התקן הישראלי וכן חשוב לוודא כי הפיגום מתוחזק היטב באופן שוטף.

בהמשך לכך, חשוב שכל תהליך בדיקת השטח, הרכבת הפיגום ובדיקתו לפני תחילת שימוש כמו גם בדיקתו השגרתית לאורך תקופת השימוש בו, יבוצעו כולם באמצעות אנשי מקצוע שקיבלו את ההסמכה החוקית לעסוק בתחום הפיגומים מהמוסד לבטיחות וגהות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בדיקות הפיגום חייבות להתבצע בצורה מסודרת על פי פרוטוקול מסודר וכל התוצאות של כל הבדיקות צריכות להיות מתועדות ביומן עבודה מסודר. המטרה היא כמובן שאם בשלב כלשהו תתגלה אנומליה כלשהי שיכולה להצביע על ליקוי או פגם שמתהווה בפיגום, ניתן יהיה לזהות זאת מבעוד מועד, להפסיק את העבודה באופן מידי ולטפל בליקוי בצורה מהירה ויעילה לפני חזרה לעבודה מחודשת.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
073-3753249

אז מה היה לנו בכתבה:

רונן זקיף
רונן זקיף

מזה שנים רבות, משרתת חברת זקיף השכרת פיגומים את ענף הבנייה בישראל ומספקת מערכים שלמים של פיגומים לפרויקטים מגוונים של בנייה חדשה. לצד זאת, מספקת החברה פיגומים גם ללקוחות פרטיים, בנייה פרטית ופרויקטים של שיפוץ מעטפת חוץ ועיצוב פנים, בהתאמה מלאה לצרכי הלקוח.

עוד פוסטים שיעניינו אותך

כיצד חדר ביטחון (ממד) חיוני לשלומנו האישי והציבורי?

חדרי אבטחה, הידועים גם כחדרי כספות, חיוניים הן לביטחון האישי והן לביטחון הציבור. חדרים אלה מספקים מרחב מאובטח שבו אנשים יכולים לחפש מקלט בזמן חירום כגון אסונות טבע, חדירות או התקפות טרור. קיום חדר ביטחון ייעודי יכול להגדיל מאוד את סיכויי ההישרדות ולהפחית את הסיכון לפגיעה בעצמו ובאחרים.

WORK SITE

כל מה שצריך לדעת על השכרת פיגומים – המדריך

כאשר יוצאים לפרויקט בנייה, השכרת פיגומים יכולה להציע יתרונות רבים. הוא מספק לעובדים דרך בטוחה ויעילה לגשת לאזורים גבוהים, הגדלת הפרודוקטיביות והפחתת הסיכון לתאונות. בנוסף, השכרת פיגומים היא חסכונית בהשוואה לרכישת ציוד חדש, מה שהופך אותה לבחירה מעשית עבור פרויקטים קצרי טווח.

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!