בודק פיגומים מוסמך

האם בדיקה של פיגום חייבת להתבצע על ידי בודק פיגומים מוסמך? איך ניתן לקבל הסמכה של בדוק פיגומים? היכן בחוק מופיעות ההוראות המתייחסות לבדיקת פיגומים ולאנשי המקצוע המוסמכים לבצע אותה? מדוע בכלל נדרש בודק מוסמך לצורך בדיקת פיגומים אם לכם עצמכם יש ידע מקיף וניסיון רב בעבודה עם פיגומים? כל התשובות לכל השאלות, בשורות הבאות.

מיהו בודק פיגומים מוסמך?

בודק פיגומים מוסמך הוא אדם שהוסמך לבדוק פיגומים על ידי המפקח הראשי לבטיחות בעבודה. בישראל מאוגד נושא הפיקוח על העבודה על ידי המוסד לגהות בטיחות במשרד העבודה והרווחה ולכן המשמעות היא שההסכמה לבדיקת פיגומים היא הסמכה הניתנת, לא על ידי מפקח העבודה באתר הבנייה אלא על ידי מפקח עבודה במשרד העבודה. הסמכה זו ניתנת לכל אדם שמבקש להפוך לבודק מוסמך, עובר את ההכשרה הנדרשת על פי החוק ועובר את בחינות ההסמכה של משרד העבודה. הוראות אלה מעוגנות בתקנות הבטיחות בעבודה ובחוק ארגון הפיקוח על העבודה ואלו הן ההוראות המחייבות כל גורם העושה שימוש בפיגומים.

האם בודק פיגומים מוסמך נדרש לכל בדיקה של כל פיגום?

ובכן, על פי תקנות הבטיחות בעבודה, בדיקת פיגומים צריכה להתבצע על ידי מנהל העבודה באתר. מנהל העבודה אחראי לבדוק את רכיבי הפיגום ואת החומרים מהם הוא עשוי, הוא צריך לפקח על בניית הפיגום וכן לבצע בדיקה של הפיגום אחת לשבעה ימים לפחות, אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר ואחרי הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח. על מנהל העבודה לתעד את הבדיקה ואת תוצאותיה בפנקס הכללי שאותו הוא חייב לנהל במסגרת תפקידו.

בודק פיגומים מוסמך נכנס לתמונה בעיקר כאשר מדובר בפיגומים ממוכנים או פיגומים המוגדרים כמסוכנים על פי הגדרתם בחוק. במקרים אלה, בדיקה של הפיגום חייבת להתבצע על ידי בודק פיגומים מוסמך בלבד, בודק שהוסמך כאמור על ידי מפקח עבודה במשרד העבודה.

מדוע נדרש בודק מוסמך לבדיקת פיגומים?

חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה מנוסחים בצורה כזאת שמנסה למצוא את האיזון בין הצורך להבטיח רמת בטיחות מקסימלית במקום העבודה ובין הצורך לנהל את העבודה בצורה יעילה ומבלי שנושאי הבטיחות ישפיעו בצורה דרמטית על עלויות העבודה באופן שירתיע מאכיפתם. בהתאם לכך, קבע המחוקק משימות שונות שאותן ניתן לבצע ללא נוכחות של בודק פיגומים מוסמך, אבל הוטלו על פונקציה ארגונית ספציפית בדמותו של מנהל העבודה. במשימות אחרות, שבהן הוגדרה רמת סיכון גבוהה יותר, למשל הקמה ובדיקה של פיגומים מסוכנים, הקמה ובדיקה של מנופים וכן הלאה, החליט המחוקק שהמשימות תתבצענה על ידי בודק פיגומים מוסמך כהגדרתו בחוק.

הוראות בטיחות בפיגומים

הוראות אלה נועדו להבטיח מקסימום בטיחות לעובדים באתר, והן עוגנו בחוק על מנת למנוע מצבים בהם שיקולים כלכליים גוברים על שיקולי בטיחות חשובים וקריטיים לשלומם של העובדים. ככלל, מנהל עבודה באתר בנייה אמור להכיר בדיוק את הוראות החוק והתקנות ולדעת בדיוק מתי הוא יכול לבצע את הבדיקות בעצמו ומתי עליו להיעזר בשירותיו של בודק מוסמך. אם אינכם בטוחים בהוראות החוק, חשוב שתתייעצו עם גורם מוסמך ואפילו תפנו למשרד העבודה על מנת לקבל הנחיות מדויקות לגבי האופן שבו עליכם לפעול.

שימו לב שלביצוע פעולות ללא הסמכה ישנן השלכות כלכליות ופליליות רבות משמעות. השלכות אלה יכולות לבוא לידי ביטוי במסגרת משימות פיקוח שעורך משרד העבודה באתרי בנייה בכל רחבי הארץ, ובתקופה האחרונה ביתר שאת לאור הריבוי בתאונות העבודה ולבטח בעקבות אירועים בטיחותיים חמורים בהם נפצע עובד או אף איבד חלילה את חייו. במקרים אלה, אם למשל לא בוצעה בדיקה על ידי בודק פיגומים מוסמך היכן שהיה צריך, ייתכן שכל הביטוח שרכשתם לטובת העבודה הוא אינו בתוקף ולא תוכלו לקבל פיצוי מחברת הביטוח עבור הנזקים שנגרמו לכם ועבור חבותכם על פי החוק. מעבר לכך, אתם חושפים את עצמכם לתביעות פליליות ואזרחיות שיכולות להסתיים גם מאחורי סורג ובריח. כאמור, בשנים האחרונות, בשל ריבוי תאונות העבודה, מכביד משרד העבודה על ידיו על נושא הבטיחות ובצדק. אתם מבחינתכם צריכים לוודא שאתם פועלים על פי התקנות ובכל הקשור לבדיקת פיגומים, לוודא שהיא מבוצעת על ידי בודק פיגומים מוסמך בלבד.

More to explorer

פיגום תורן

אחד הפרמטרים החשובים לבטיחות העובדים באתר בניה, ולא פחות מכך גם להצלחת הפרויקט ולביצוע עבודות הבניה בלוחות זמנים קצרים ובסטנדרטים גבוהים, הוא

פיגום נייד

המונח פיגום נייד משמש להגדרה של מספר סוגי פיגומים שונים, ובכלל זה הפיגום התלוי הנייד, פיגום עצמאי ופיגום ממוכן. בשלושת המקרים הללו,

פיגום אלומיניום – מדריך מלא

אחד מסוגי הפיגומים השכיח והנפוץ ביותר לביצוע עבודות בגובה בינוני של עד 6 מטר הוא הפיגום העצמאי, שבגרסתו המודרנית נקרא גם פיגום

בודק פיגומים מוסמך

האם בדיקה של פיגום חייבת להתבצע על ידי בודק פיגומים מוסמך? איך ניתן לקבל הסמכה של בדוק פיגומים? היכן בחוק מופיעות ההוראות המתייחסות לבדיקת פיגומים

קרא עוד »

פיגום תורן

אחד הפרמטרים החשובים לבטיחות העובדים באתר בניה, ולא פחות מכך גם להצלחת הפרויקט ולביצוע עבודות הבניה בלוחות זמנים קצרים ובסטנדרטים גבוהים, הוא יכולת ההתאמה של

קרא עוד »

פיגום נייד

המונח פיגום נייד משמש להגדרה של מספר סוגי פיגומים שונים, ובכלל זה הפיגום התלוי הנייד, פיגום עצמאי ופיגום ממוכן. בשלושת המקרים הללו, מדובר בפיגום שקל

קרא עוד »

השכרת פיגומים ניידים

פיגום נייד הוא ביטוי שנהוג לייחס לסוגים שונים של פיגומים וכך למשל גם פיגום תלוי ממוכן שניתן להנמיך ולהגביה לאורך גובה המבנה נחשב לפיגום נייד.

קרא עוד »

השכרת פיגומים מחיר

פיגומים הם אמצעי בנייה הכרחיים כמעט בכל פרויקט בנייה ושיפוץ. יחד עם זאת, מודל השימוש המרכזי בהם הוא מודל ההשכרה. רובם המכריע של הקבלנים אינם

קרא עוד »
התקשרו עכשיו
גלילה לראש העמוד