פיגום זקפים

המחיר מדהים!השירות לא פחות!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

פיגום זקפים הוא הפיגום הנפוץ והשכיח ביותר בענף הבנייה הישראלי, ומשמש הן במסגרת מיזמי בנייה והן במסגרת פרויקטי שיפוץ. פיגום הזקפים נפרש למעשה על כל שטח הפנים של המבנה או על פני השטח שבו מיועדת להתבצע העבודה והוא נפרש בתצורת רשת שעשויה מזקפי עץ או מתכת אנכיים וממשטחי עבודה הנפרשים על גבי הזקפים במספר מפלסים וגבהים במקביל. הקמת פיגום זקפים אפשרית אך ורק על קרקע מיושרת, יציבה ומהודקת והיא צריכה להתבצע בליווי אנשי מקצוע מוסמכים ועל פי כל סט התקנות וכללי הבטיחות המפורטים במסמכים והתקנים הרשמיים.

פיגום חשמלי נייד

מהו פיגום זקפים?

פיגום זקפים הוא פיגום רב מפלסי שמורכב משני טורי זקפים המוצבים על גבי הקרקע ומקובעים למקומם ולמבנה. בין שני טורי הזקפים נפרשים משטחי עבודה שיכולים להיות עשויים קורות עץ, דיקטים או משטחים אחרים שעומדים בתקני הבטיחות. המשטחים נפרשים במספר מפלסי גובה ובמרווחים אחידים ומחוזקים אל הזקפים שעליהם הם נסמכים. המבנה הבסיסי ביותר של פיגום זקפים מורכב משני טורי זקפים ומשטחים הפרושים ביניהם. ככל שמעוניינים להרחיב את מבנה הפיגומים, ניתן לפרוש עוד טור זקפים ולמתוח משטחי עבודה נוספים לרוחב המבנה וכן הלאה עד אשר מכסים את כל רוחב המבנה הנדרש לעבודה.

פיגום זקפים יכול לשמש בכל פרויקט שיפוץ ובנייה ובעיקר מועדפים לעבודות חיפוי חוץ, עבודות טיח וצבע. בפיגומים בהם הזקפים נמתחים לגובה של 20 מטר או יותר, על הזקפים להיות עשויים צינורות פלדה כפולים שיוכלו לשאת בעמוס המשקל המצטבר לכל גובה הפיגום. בתוך קטגוריית פיגומי הזקפים נהוג לעשות שימוש בשלושה סוגים שונים של פיגומים על פי הפירוט הבא:

  • פיגומים במשקל קל – פיגומים שרוחב משטחי העבודה שלהם אינו עולה על 60 ס"מ והם אינם מיועדים לשאת משקל שעולה על 100 ק"ג למ"ר.
  • פיגומים במשקל בינוני – פיגומים שרוחב משטחי העבודה שלהם אינו עולה על 80 ס"מ והם אינם מיועדים לשאת משקל שעולה על 200 ק"ג למ"ר.
  • פיגומים במשקל כבד – פיגומים שרוחב משטחי העבודה שלהם אינו עולה על 130 ס"מ והם אינם מיועדים לשאת משקל שעולה על 300 ק"ג למ"ר.

מי רשאי להקים פיגום זקפים?

הקמת פיגומים חייבת להתבצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים שעברו הכשרה מקצועית וקיבלו הסמכה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח 1988. בכסוגי פיגומיםדי לקבל את ההסמכה הנדרשת, על איש המקצוע להשלים לימודים רשמיים במוסד השכלה שזוכה להכרה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ליתר דיוק, הדרישה למתקין מוסמך קיימת אך ורק בפיגומים שגובהם עולה על 6 מטרים. פיגומים שגובהם מעל 18 מטר חייבים בתכנון הנדסי של מהנדס קונסטרוקטור וניתן לעשות בהם שימוש רק לאחר קבלת אישור רשמי של הקונסטרוקטור ביחס לתקינותם. פיגומים נמוכים יותר יכולים להיות מוקמים ללא כל הסמכה ספציפית בנושא, אך עדיין על המקים לעמוד בכל התקנים והכללים שנקבעו על ידי הרשויות.

בתהליך ההתקנה על המתקין לעמוד בשורה ארוכה של תקנים וכללים שנקבעו על ידי המוסד לבטיחות וגהות על מנת שיוכלו לקבל את אישור השימוש בהם. בשלב ראשון, על המתקין לבדוק את תקינות כלל הרכיבים ולאשר את תקינותם. תוצאות הבדיקה הראשונית כמו גם שורה של בדיקות שצריכות להתבצע על בסיס קבוע לאחר הקמת הפיגומים, מתועדות כולן ביומן עבודה, בו יש לרשום את תאריך ושעת ביצוע הבדיקה, האלמנטים שנבדקו, תוצאות הבדיקה וזהות הגורם הבודק.

בדיקות אלה צריכות להתבצע לפחות פעם אחת בשבוע, לאחר אירוע מזג אוויר חריג של סופות או רוחות חזקות וכן במקרה בו הייתה הפסקת עבודה של יותר מ-3 ימים מכל סיבה שהיא. במידה ובאחת הבדיקות או בכל נסיבה אחרת, עולה חשש לתקינותו של כל רכיב בפיגום, יש להפסיק באופן מיידי את השימוש בפיגום כולו עד לתיקון התקלה וביצוע בדיקת תקינות חוזרת על מנת לוודא את תקינות הפיגום. בבדיקות התקינות צריך להיות נוכח גם מנהל העבודה שנושא באחריות הכוללת לכל המתרחש באתר הבנייה וגם הוא אמור לחתום על כל בדיקה ביומן העבודה.

בסיס הפיגום והנחת הזקפים

פיגום זקפים חייב להיות מוקם על גבי קרקע חזקה, יציבה, מהודקת ומיושרת כשהוא נבנה מחלקו התחתון כלפי מעלה (בניגוד לפירוקו מחלקו העליון כלפי מטה). על גבי הקרקע מונחים אדני הפיגום ברוחב מינימלי של 20 ס"מ ובעובי מינימלי של 4.5 ס"מ, כשהם ניצבים למבנה. לאחר הנחת האדנים, ניתן להתחיל להציב את הזקפים על גבי תותבים מתכתיים ייעודיים במידות 10 ס"מ רוחב על 10 ס"מ אורך.

משטחי עבודהפיגומים למכירה בצפון

לאחר הנחת הזקפים במקומם מתחיל השלב של פרישת משטחי העבודה המכונים גם לוחות הפיגום או מיטות. לוחות אלה יכולים להיות עשויים מכל חומר שעומד בתקן, אך בדרך כלל עשויים עץ לבד בעובי מינימלי של 2.2 ס"מ או עץ מלא בעובי מינימלי של 2.5 ס"מ. הרוחב המינימלי של לוח בודד הוא 17 ס"מ ובמידה ומעוניינים להגיע לרוחב גדול יותר ניתן להניח מספר לוחות זה לצד זה, שרוחב כל אחד מהם אינו פחות מ-10 ס"מ, עד להגעה לרוחב המבוקש.

אזני הפיגום

אזני הפיגום משמשים לחיזוק מבנה הזקפים ושמירת רוחב אחיד בין טורי זקפים לכל גובה הפיגום. אזנים אלה מיועדים לשמש גם כאמצעי בטיחות ומשען לעובדים על גבי הפיגומים. בפיגום זקפים ישנם שלושה סוגי אזנים המחויבים להיות מותקנים בכל פיגום זקפים:

  • אזן רגל – מותקן בגובה משטח הפיגום ומיועד להגן מפני החלקה ונפילת כלי עבודה. לרוב נעשה שימוש בקרש בגובה 10-15 ס"מ.
  • אזן יד – משמש כמשען אחיזה ידנית ומגן מפני נפילה של העובד מהפיגום. אזן היד מותקן בגובה של 90-110 ס"מ ממשטח הפיגום.
  • אזן תיכון – משמש לחיזוק הפיגום כולו ולמניעת נפילת עובדים. מותקן בגובה בין אזן הרגל ואזן היד.

פיגום זקפים צריך להיות מותקן במרחק מרבי של 25-30 ס"מ מקיר המבנה. במקרה בו יש להתקין את הפיגום במרחק רב יותר, יש להתקין את כל שלושת סוגי האזנים גם בחלקו הפנימי של הפיגום, שפונה אל קיר המבנה.

עיגון הפיגום למבנה

פיגום זקפים הוא פיגום שחייב להיות מעוגן לקירות המבנה ואינו יכול לעמוד בצורה עצמאית. חיבור הפיגום לקיר המבנה מבוצע באמצעות עיגון בורג ג'מבו אל הקיר וקשירת הפיגום אל הבורג באמצעות מצמדות ומותחנים. עד לגובה פיגום של 20 מטר יבוצעו קשירות אלה במרחק 6 מטר זו מזו ובגובה שעולה על 20 מטר יבוצעו הקשירות במרחק של 5 מטר זו מזו. כמו כן, המרחק האנכי בין קשירה לקשירה לא יעלה על 4 מטרים.

רשת מיגון

לאחר התקנת הפיגום כולו יש "לעטוף" את צידו החיצוני ברשת הגנה, המיועדת להוסיף שכבת הגנה נוספת לעובדים בגובה וכן למנוע נפילת חפצים, שבבים, חלקי מתכת, מלט, זכוכיות או עץ כלפי מטה.

פיגום זקפים הוא פיגום מאוד שימושי ויעיל, אך הוא דורש רמה מקצועית גבוהה והמון תשומת לב בהקמתו ובבדיקת תקינותו לאורך כל השימוש בו ועל כן כל שלב החל מתכנון הפיגום, דרך הקמתו וכלה בבדיקתו השוטפת, חייב להיות מלווה באיש מקצוע מוסמך.

סוגי פיגומים שונים זה מזה בתכונותיהם ובייעודיהם. אחד מסוגי הפיגומים הנפוצים ביותר בתחום הוא פיגומים המיועדים לבניה ושיפוץ.

פיגום זקפים

פיגומי זקפים הם מערכת של פיגומים הבנויה משני טורים של זקפים העשויים מעץ או צינורות מתכת. הזקפים משמשים מעין במה עליה מותקנים משטחי העבודה. הקמת הפיגומים הייחודיים מאפשרת עבודה בטוחה הן לעובדי הבניין והשיפוץ העומדים עליהם והן עבור ציוד ומיכון המונח עליהם. פיגומים אלו נבנים במקומות שבהם לא ניתן לבצע עבודות של בנייה על גבי הקרקע או על משטחי עבודה בטוחים. הקמתם של פיגומים מסוג זה דורשת הקפדה מדוקדקת על כל כללי הבטיחות.

פיגום זקפים, הדרך הבטוחה לעבודה בגובה

פיגומים הם פתרון פשוט לצרכים מורכבים ביותר והתקנתם דורשת מיומנות ומקצועיות רבה וזאת על מנת להבטיח את שלומם של אלו העובדים עליהם יום יום. רמת הבטיחות של הפיגומים חייבת להיות מקסימלית ולהתאים לכללי הבטיחות המחמירים ביותר ללא פשרות. הפיגומים מאפשרים תנועה של בני אדם ושינועם של סחורות וציוד לצורך עבודה בגובה. הפיגומים חייבים להיות מותאמים לתנאי השטח ולאופייה של העבודה הנעשית בו.

עמידות גבוהה

פיגום זקפים הוא מסוג הפיגומים הידועים בעמידותם הגבוהה, יציבותם ויכולת העמידות הגבוהה שלהם. פיגומים אלו בנויים כך שיוכלו לשאת משקלים גבוהים יחסית לפיגומים אחרים. הם משמשים לתמיכה של בני אדם הניצבים עליהם וכן לתמיכה של ציוד המוצב עליהם בעת ביצוע עבודות כגון בנייה או שיפוץ של בניינים גבוהים וגדולים. הקמתם של הפיגומים חייבת להתבצע על ידי חברה מקצועית המנוסה בתחום של מכירה והקמת פיגומים מסוגים שונים לצורך הבטחה של בנייה איכותית ומוקפדת.

ההצלחה שלך מתחילה בפיגום איכותי

התקנת פיגומים זקפים הם למעשה קונסטרוקציה מודולרית זמנית המאפשרת לעובדים עליה באתרי בנייה שונים נגישות גבוהה אל כל מקום בכל גובה נתון. הפיגום עשוי צינורות פלדה והם נחשבים בעלי גישה נוחה ובטיחותיים וזאת בתנאי שמקפידים על כללי הבטיחות כשהפיגום מונח בצורה ניצבת למבנה ואורך אדני הפיגום הם באורך של לפחות עשרים סנטימטרים ובעובי של ארבעים וחמישה סנטימטרים. כמו כן, חייבים הפיגומים לבלוט במידה של עשרה סנטימטרים מהזפים.

מקצוענים בכל פיגום

כדי להבטיח כי הפיגומים באתר הבנייה שלך הם איכותיים ועומדים בכל התקנים המחמירים הדרושים בתחום, יש לפנות אל חברה מקצועית ומנוסה לצורך רכישה של פיגומים. כמו כן, כדאי לוודא כי החברה הנבחרת מתמחה גם בהקמת פיגומים בשטח על פי התקנים הנדרשים וכל כללי הבטיחות. חברה מקצועית בתחום הפיגומים מחזיקה את כל סוגי הפיגומים הקיימים ביניהם: פיגום ממוכן, פיגום נייד, פיגום מתכוונן ופיגום חמורי.

חברת "פיגומים" היא חברה מובילה ומקצועית ולה ניסיון רב בתחום מכירה והתקנת כל סוגי הפיגומים לכל צורך ולכל מטרה. החברה מתמחה הן במכירה של פיגומים והן בהקמתם. אם יש לך צורך בפיגום זקפים, זה הזמן ליצור קשר עם אנשי החברה באתר או בטלפון וליהנות משירות מקצועי ויחס אישי וקשוב.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
073-3753249

אז מה היה לנו בכתבה:

רונן זקיף
רונן זקיף

מזה שנים רבות, משרתת חברת זקיף השכרת פיגומים את ענף הבנייה בישראל ומספקת מערכים שלמים של פיגומים לפרויקטים מגוונים של בנייה חדשה. לצד זאת, מספקת החברה פיגומים גם ללקוחות פרטיים, בנייה פרטית ופרויקטים של שיפוץ מעטפת חוץ ועיצוב פנים, בהתאמה מלאה לצרכי הלקוח.

עוד פוסטים שיעניינו אותך

כיצד חדר ביטחון (ממד) חיוני לשלומנו האישי והציבורי?

חדרי אבטחה, הידועים גם כחדרי כספות, חיוניים הן לביטחון האישי והן לביטחון הציבור. חדרים אלה מספקים מרחב מאובטח שבו אנשים יכולים לחפש מקלט בזמן חירום כגון אסונות טבע, חדירות או התקפות טרור. קיום חדר ביטחון ייעודי יכול להגדיל מאוד את סיכויי ההישרדות ולהפחית את הסיכון לפגיעה בעצמו ובאחרים.

WORK SITE

כל מה שצריך לדעת על השכרת פיגומים – המדריך

כאשר יוצאים לפרויקט בנייה, השכרת פיגומים יכולה להציע יתרונות רבים. הוא מספק לעובדים דרך בטוחה ויעילה לגשת לאזורים גבוהים, הגדלת הפרודוקטיביות והפחתת הסיכון לתאונות. בנוסף, השכרת פיגומים היא חסכונית בהשוואה לרכישת ציוד חדש, מה שהופך אותה לבחירה מעשית עבור פרויקטים קצרי טווח.

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!